Ellos se prestaron a protagonizar este experimento. ¿Se arrepentirán?